SUNFOOD DALAT CO.OP Nâng cao chất lượng liên kết chuỗi trong nông nghiệp

Các mô hình hợp tác xã nông nghiệp đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành cầu nối liên kết nông dân với doanh nghiệp, kết nối nông dân với nông dân, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.